MẪU SỔ SẴN CÓ

Mẫu mã đa dạng luôn đáp ứng nhu cầu về giá thành,số lượng cũng như chất lượng cho các đơn hàng gấp
 • MS-01MS-03

  MS-07

  4.83 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • MS-08MS-09

  MS-06

  4.83 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • MS-14MS-16

  MS-05

  4.5 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • MS-11MS-13

  MS-04

  4.75 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

   

 • MS-17MS-18

  MS-03

  4.33 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • MS-26MS-28

  MS-02

  4.4 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

SẢN PHẨM SỔ BÌA DA

Sản phẩm mới 2015
 • 15a15b

  SBC-41

  5 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • 16a16c

  SBC-40

  5 trên 5

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật
  BÌA NGOÀI:  giống như hình
  MẶT TRONG:  ngăn để namecard, thẻ ngân hàng, ngăn để bút
  GÁY SỔ :  Gáy còng inox vàng, còng trắng cao cấp
  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại ruột sổ: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

BỘ SẢN PHẨM

Sản phẩm mới 2015
 • BSP_057_1BSP_057_3

  BSP-08

  5 trên 5

  –BỘ SẢN PHẨM GỒM:1 sổ da,1 ví namecard,1 ví passport

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật-

  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại kíck thước: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…(QMC)

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 • BSP_056_1BSP_056_2

  BSP-07

  5 trên 5

  –BỘ SẢN PHẨM GỒM:1 bút ký,1 sổ da

  CHẤT LIỆU DA:  Sổ giả da PU/ PU cao cấp/ Da thật-

  KÍCH THƯỚC : Có nhiều loại kíck thước: A5, B6, A4,A7…
  MẦU SẮC :có nhiều mầu để lựa chọn Đen, nâu, đỏ…
  LOGO: dập chìm/ dập nhiệt/ dập nhũ kim/ dập nhũ vàng logo…

  THIẾT KẾ: miễn phí thiết kế theo yêu cầu của khách hàng